Home

 

 

 

 

 

Doel van de vereniging dorpsraad Dirksland is het behartigen van
het algemeen belang van het dorp Dirksland en haar inwoners.
De activiteiten van de vereniging zijn gericht op alles wat daarmee

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging functioneert als intermediair tussen de bewoners van
de dorpskern Dirksland en de gemeente.
De vereniging tracht het doel op verschillende manieren te bereiken:
– Door een brug te vormen tussen bewoners en overheid,
– Problemen te signaleren;
– Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente;
– Draagvlak te creëren voor gemeentelijke plannen: beleidsplannen te beoordelen;
– Het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke en andere middelen;
– Het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen,
– Het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke en
andere middelen.