Actueel

Op deze pagina vindt u o.a.:

Datum eerst volgende Dorpsraad vergadering:  Maandag 4 september 2023  om 19.30 uur in de Schakel, Beatrixlaan 31, 3247 AA Dirksland

Het bijwonen van deze vergadering is toegankelijk voor alle bewoners van Dirksland c.q. geïnteresseerden.

 

De agenda voor de komende en de goedgekeurde notulen van de voorlaatste gehouden vergadering.

Tevens vindt u hier relevante informatie van de dorpsraad Dirksland.
Agenda van de komende (en zodra beschikbaar) Notulen van de voorlaatste vergadering.

De agenda van de komende maandelijkse vergadering
Goed gekeurde notulen van de vergadering op 14 augustus 2023
Schouw 2019 oktober


Stukken van de afgelopen Algemene Leden vergadering.

De agenda van de algemene leden vergadering van de dorpsraad 2023
De notulen algemene leden vergadering 2022
Het jaarverslag 2022 van de dorpsraad


Het verslag van de Werksessie Erfgoedlijn GO van 30 januari 2019


Wat dekt de vrijwilligerspolis


Statuten van de Dorpsraad Dirksland

Huishoudelijk Reglement

WBTR Handboek Goed Bestuur Vereniging-2021

Schema aftredend bestuur