Anbi gegevens

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Om in aanmerking te komen voor de beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient een aantal zaken voor het publiek openbaar te zijn gemaakt.

 – Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden

   KvK:  56583362

RSIN / ANBI  852198188


Het post- of bezoekadres van de instelling:


Vereniging Dorpsraad Dirksland
p/a  Acacia 1

3247 DA  Dirksland
Tel.  06-20112214     

 

– De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Dorpsraad Dirksland:

    Behartigen van het algemeen belang van het dorp Dirksland en
    haar inwoners en het verrichten van al hetgeen met het eerder
    genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 – Het beloningsbeleid van Dorpsraad Dirksland:

    Dorpsraad Dirksland kent geen beloningsbeleid.

    Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.