Anbi gegevens

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Om in aanmerking te komen voor de beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient een aantal zaken voor het publiek openbaar te zijn gemaakt.

 – Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden

   KvK:  56583362

RSIN / ANBI  852198188

 – Het post- of bezoekadres van de instelling:
        – Vereniging Dorpsraad Dirksland
          p/a Heul 15 – 3247BD – Dirksland
          tel. 0187 603836 of mobiel 0610545844

– De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Dorpsraad Dirksland:

    Behartigen van het algemeen belang van het dorp Dirksland en
    haar inwoners en het verrichten van al hetgeen met het eerder
    genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 – Het beloningsbeleid van Dorpsraad Dirksland:

    Dorpsraad Dirksland kent geen beloningsbeleid.

    Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.