Lidmaatschap

Ook u kunt lid worden van de dorpsraad Dirksland.

Wij vergaderen iedere eerste maandagavond van de maand om 19.30 uur.

Lidmaatschap kost 5 euro per gezin per jaar.

Vul onderstaand inschrijfformulier in en klik op verzenden.

  Dhr.Mevr.Mej.

  Lidmaatschap: Geldt voor het hele gezin!

  Hiermee geeft u de Dorpsraad toestemming uw gegevens te gebruiken voor de activiteiten
  welke door de Dorpsraad worden georganiseerd.

  Zie verder het Privacy Protocol Dorpsraad Dirksland.

  Ik ben beschikbaar voor een functie binnen het bestuur.

  Ik ben beschikbaar als vrijwilliger voor activiteiten welke door de Dorpsraad worden georganiseerd.

  De kosten van het lidmaatschap bedragen € 5,00 euro per jaar en dient aan onze
  penningmeester te worden overgemaakt, Zie onderstaand IBAN nummer.

  Bankrekening Dorpsraad IBAN NL97 RABO 0126 9111 69